لوگو

طراحی لوگو اختصاصی.

قیمت 6000 تومان

قابلیت تعویض: یک بار(بیش از یک بار 2000 تومان به ازای یک تعویض هزینه دارد)نمونه کار ها : 

برای سفارش نام، نام خانوادگی،  شرح سفارش، مشخصات لوگو مدنظر را به آیدی تلگرامی زیر پیام دهید. (فقط روی لینک کلیک کنید)


https://t.me/grafist_shop


منبع این نوشته : منبع
لوگو

لوگو

طراحی لوگو اختصاصی.

قیمت 6000 تومان

قابلیت تعویض: یک بار(بیش از یک بار 2000 تومان به ازای یک تعویض هزینه دارد)نمونه کار ها : 

برای سفارش نام، نام خانوادگی،  شرح سفارش، مشخصات لوگو مدنظر را به آیدی تلگرامی زیر پیام دهید. (فقط روی لینک کلیک کنید)


https://t.me/grafist_shop


منبع این نوشته : منبع
لوگو

استیکر

استیکر

قیمت 2000 تومان (تک)

پک ها 1000 تومان تخفیف دارد  به ازای هر 5 تا استیکر


نمونه کار:

احتیاح به نمونه کار نیست شما هر طرحی که دوست دارید سفارش دهید.

باز با این حال یکی از  نمونه کار ها  رو میتونید تو لینک زیر ببینیدhttps://t.me/addstickers/Sefareshatmas


برای سفارش نام،  نام خانوادگی،  شرح سفارش،  مشخصات استیکر مدنظر را به آیدی تلگرامی زیر پیام دهید 

https://t.me/grafist_shop


منبع این نوشته : منبع
استیکر

استیکر

استیکر

قیمت 2000 تومان (تک)

پک ها 1000 تومان تخفیف دارد  به ازای هر 5 تا استیکر


نمونه کار:

احتیاح به نمونه کار نیست شما هر طرحی که دوست دارید سفارش دهید.

باز با این حال یکی از  نمونه کار ها  رو میتونید تو لینک زیر ببینیدhttps://t.me/addstickers/Sefareshatmas


برای سفارش نام،  نام خانوادگی،  شرح سفارش،  مشخصات استیکر مدنظر را به آیدی تلگرامی زیر پیام دهید 

https://t.me/grafist_shop


منبع این نوشته : منبع
استیکر